2 - Comhairle na Smeòraich le Ruairidh MacIlleathain

"Tha an sgeulachd seo stèidhichte air beul-aithris a fhuair mi bho sheann bhoireannach (a tha beò fhathast) a chuala i na h-òige. Tha am ministear mac-meanmnach, ach bha Fionnla’ fior – co-dhiù cho fior ʼs a bhios caractar ann an beul-aithris!" Ruairidh MacIlleathain

Share | Download

Episodes Date

Load more