1 - Seòmar Sabhailte le Calum L. MacLeòid

1 - Seòmar Sabhailte le Calum L. MacLeòid

"Cha bu chòir dhuinn cus earbsa a chur ann an teicneolas ùr, gu h-àraid na h-innealan a bhios ag èisteachd ri gach facal a chanas sinn..."

Share | Download

Episodes Date

Load more