A’ Chrannag

Pod-chraoladh Geàrr-fhicsean Gàidhlig | Podcast of new short fiction in Scots Gaelic

Episodes Date

An deireadh...
June 17, 2019
Dèanamh ullachadh airson slighe ghoirid dhìomhaireachd teagamh tro dhorchadas...
June 3, 2019
'Starrag air traigh' - tha starrag a'dol an aghaidh cumhachd na mara. 'Oighreachd' - cumhachd, sealbh. Co aige bhios an talamh mar oighreachd?
May 19, 2019
Tiodhlac neochiontach a' fàgail dìleab nach robh dùil na dhèidh.
May 6, 2019
“Bha mi airson coimhead air is an uairsin àrdachadh am buaidh a tha aig coire is cionnt oirnn.” Lana Pheutan
April 21, 2019
"Tha an sgeulachd seo stèidhichte air beul-aithris a fhuair mi bho sheann bhoireannach (a tha beò fhathast) a chuala i na h-òige. Tha am ministear mac-meanmnach, ach bha Fionnla’ fior – co-dhi...
April 6, 2019
1 - Seòmar Sabhailte le Calum L. MacLeòid "Cha bu chòir dhuinn cus earbsa a chur ann an teicneolas ùr, gu h-àraid na h-innealan a bhios ag èisteachd ri gach facal a chanas sinn..."
March 24, 2019
Deiseil a nis? Tha! ‘S e pod-chraoladh ùr Gàidhlig a th’ anns “A’ Chrannag” a bhios a’ taisbeanadh cuid den fhicsean ghoirid ùr as fheàrr sa Ghàidhlig.
March 9, 2019